Špecifická situácia
si vyžaduje špecifický prístup, no nestáva
sa nezrealizovateľnou


Venujeme sa vypilovaniu a orezu stromov v rizikových a nedostupných miestach s využitím horolezeckej a stromolezeckej techniky.

Z hľadiska špecifikácie je každý strom či drevina špecifický a pre to členíme jeho vypílenie na nasledujúce skupiny:
 

Odborné spôsobilosti


Sme vyškolení personál, ktorý je držiteľom rôznych osvedčení a pravidelne navštevujeme vzdelávacie kurzy v danom obore.

  • Preukaz odbornej spôsobilosti pre výkon práce vo výškach a nad voľnou hĺbkou
  • Preukaz na obsluhu motorovej píly
  • Preukaz na obsluhu plošín a výškovej techniky
  • Preukaz viazača bremien

Kontakt

Tel. číslo
+421 902 103 102

E-mail
info@woodcut.sk

IČO: 33708843